SESSIE 1  basis Waarom je Power Query in Excel wilt gebruiken

Henk Vlootman

Power Query is de nieuwe manier van werken in Excel. Allerlei mogelijke soorten aanpassingen in de data maken jouw Excel leven een stuk eenvoudiger en prettiger. Maar daarnaast geldt ook nog eens dat jij door Power Query beheersbaarder en betrouwbaarder Excel modellen bouwt. En niet als laatste, Power Query vermindert de traagheid van jouw Excel modellen. 

 • Hoe ziet Power Query eruit en hoe werk je er mee? 
 • Aan de slag met “verschrikkelijke data”
 • We gaan wat dieper in op transformaties: draaitabel opheffen
 • Het ultieme zoeken in Excel: Query samenvoegen
 • De ultieme data mixer : Uit map

  Kennisniveau onderwerp: basis
SESSIE 2  basis

Draaitabellen opstarten en verder bewerken

David Loomans

Draaitabellen (PivotTables) zijn het geschikte wapen om snel en nauwkeurig gegevens te analyseren. Het correct en eenvoudig aanmaken op basis van cellen of tabellen is belangrijk. Het verdere bewerken van draaitabellen vormt daarna de focus van deze workshop.  
Vanuit eenvoudige stappen, zoals data kiezen, velden kiezen filteren en sorteren leren we telkens op een andere manier te kijken op de aangeleverde data. Door berekeningen aan te passen en subtotalen te activeren en aan te passen ontdekken we nieuwe inzichten.  

 • De juiste brongegevens gebruiken 
 • Velden in Rij/kolom of Filter positie zetten 
 • Berekeningen aanpassen (Sum, Average, StDev, …) 
 • Details tonen – achterliggende data controleren 
 • Gegevens groeperen zonder extra werk 
 • Draaigrafieken maken 
 • Slicers en timeline slicers 

  Kennisniveau onderwerp: basis
SESSIE 3  medium Bouwen van een effectieve cashflow forecast in Excel

Tony De Jonker

Naast de periodieke rapportage van balans en resultatenrekening staat een cash flow forecast steeds meer in de belangstelling omdat het evenwicht tussen ontvangsten en uitgaven een grote impact heeft op het bedrijfsgebeuren. De meeste cashflow forecasts die in de praktijk gebouwd zijn bevatten echter een veelheid aan unieke formules en zijn niet dynamisch, waardoor ze weinig transparant zijn en het elke maand veel tijd vergt om een nieuw rapport te maken. In deze sessie leert u een robuust en dynamisch model te bouwen met een minimum aantal unieke formules. 

 • Opzet van het model en het inbouwen van een dynamische tijdlijn 
 • Gebruikersvriendelijke invoerbladen voor klantontvangsten en leveranciersuitgaven 
 • Automatisch bedragen alloceren aan tijdperioden rekening houdend met ontvangsttermijnen en periodiciteit van uitgaven 
 • Modelleren van overige uitgaven (salarissen, leningen) 
 • Inputbladen verzamelen door middel van Power Query 
 • Bouw van een dynamische Cashflow rapport met keuzelijst voor de periode 

  Kennisniveau onderwerp: medium
SESSIE 4  medium Geavanceerde berekeningen in Power Pivot met DAX

Michiel Rozema

Werk je al met Power Pivot, dan ben je de functietaal van Power Pivot al eens tegengekomen: DAX. Met DAX-functies ben je in staat om dynamische berekeningen te maken die in Excel niet of heel moeilijk te realiseren zijn. Eenvoudige voorbeelden hiervan zijn cumulatieven en voortschrijdend gemiddelde, maar in feite zijn de mogelijkheden eindeloos. DAX geeft je als Excel-gebruiker een veelzijdige ‘multitool’ in handen. In deze sessie leer je de basisbeginselen van DAX en de beste manier om DAX-berekeningen te maken. Daarmee is deze sessie ook nuttig voor wie zelf al met DAX heeft gewerkt. 

 • Berekende kolommen en metingen in Power Pivot 
 • DAX-functies 
 • Denken in context 
 • Tijdgerelateerd rekenen 

  Kennisniveau onderwerp: medium
SESSIE 5  medium VBA: efficiënte code schrijven

Jan Karel Pieterse

Een veelgehoorde klacht over VBA in het algemeen en vooral over procedures die acties in Excel automatiseren is dat ze langzaam zijn. Hoewel er enige waarheid schuilt in deze klachten, moet de oorzaak voor de slechte performance meestal worden gezocht in slecht gestructureerde en of slecht geschreven code. Het is eenvoudig om een code te schrijven die werkt, maar niet zo eenvoudig om code te schrijven die snel werkt. Een goed geoptimaliseerde procedure is vaak een hele orde van grootte (denk aan een factor tien) sneller dan de originele code. Verbeteringen met een factor honderd zijn hierbij geen uitzondering. Tijdens deze sessie:

 • Doorlopen we de stappen om een VBA-code aanzienlijk te versnellen
 • Gaan we samen een VBA-functie veel sneller maken

  Kennisniveau onderwerp: medium
SESSIE 6 gevorderd Formulieren ontwerpen en automatiseren

Tom Ysewyn

Hoe vlotter de invoer kan verlopen, hoe aangenamer het gebruik van een werkblad wordt. Hoe kunt u de invoer in het werkblad zo vlot mogelijk laten verlopen? Maak kennis met data validatie en formulierobjecten zoals knoppen, keuzelijsten, selectievakjes en schuifbalken. 

 • Keuzelijsten creëren via datavalidatie of formulierobjecten 
 • Verschil tussen formulier- en Active X-objecten 
 • Werken met formulierobjecten: vinkjes plaatsen en linken aan een cel, schuifbalken die de inhoud van een cel doen wijzigen, knoppen die macro's starten 
 • Een formulier opbouwen, gekoppeld aan een output-blad

  Kennisniveau onderwerp: gevorderd